top of page

Tekniske VVS-installasjoner

Installering av vannmålere, reduksjonsventiler, utekraner, tilbakeslagsventiler, fettutskiller, oljeutskiller, sandfangskummer overvann.

Har du behov for hjelp til installering eller service av vannmålere, reduksjonsventiler, utekraner, tilbakeslagsventiler, fettutskiler, oljeutskiller, sandfangskummer for overvann?

Våre sertifiserte rørleggere har mange års erfaing og yter sitt beste, slik at du som kunde skal være rygg på at tjenesten vi leverer er profesjonelt utført og i henhold at gjeldene forskifter og regler blir overholdt.

bottom of page