top of page

Systemløsninger for snø- og isfri vei

Vinterveier kan holdes isfri med bergvarme og vannbåren varme som holder snø og is borte fra veien. Dette gir bedre fremkommelighet, færre ulykker, samt et redusert behov for salting.

Image by Martin Katler

Vi kan bistå med hjelp til montering og vedlikehold av snøsmelteanlegg under asfalt. Ved å benytte bergvarme eller vannbåren varme i veien, vil man få en miljø- og kostnadseffektiv løsning som holder veien fri for is og snø.

Vannbåren varme i vei fungerer på samme måte som vannbåren varme i bygg. Varmen lades og hentes tilbake gjennom slynger av rør som ligger i veibanen. Rørene ligger under det øverste slitelaget med asfalt. Væsken i rørene varmes opp om sommeren, så føres det ned i berget med sirkulerende væske, hvor det så energien lagres til vinterhalvåret. På vinteren føres så det varme vannet opp i slyngene. Dette gjør asfalten varm og blir dermed fri for snø og is. Dette er en metode som egner seg godt til korte strekninger som bygater, fortau, veikryss og bakker. Med små temperaturer kan man oppnå en litt varmere veioverflate som gir bedre feste for kjøretøy.

Ønsker du å vite mer om vannbåren varme i veien? Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

bottom of page